Woningzoekenden

Om voor een woning van onze vereniging in aanmerking te komen dient u als woningzoekende te worden ingeschreven. Hieronder staat omschreven welke stappen u dient te nemen om u in te schrijven als woningzoekende.

►Stap 1
Het aanvraagformulier.
Download hier het inschrijfformulier

Vul het formulier volledig in en onderteken het formulier.

►Stap 2
Wanneer wilt u een woning?

Zo spoedig mogelijk (binnen een jaar).

Vraag telefonisch een IB60 formulier aan bij de Belastingdienst van u en uw medeaanvrager (tel 0800-0543). U hebt hiervoor uw BurgerServiceNummer(s) nodig, ofwel uw BSN.

De gegevens van dit formulier vult u in op het formulier “inkomensverklaring”.

Het formulier “inkomensverklaring” kunt u hier downloaden.

Vul het formulier volledig in en onderteken het formulier.

Toekomstdatum (over een jaar of later).

U dient een kopie van uw laatste jaaropgave(n) in te leveren.

►Stap 3
Uw aanvraag definitief maken.

Hebt u alle formulieren gedownload, opgevraagd en ingevuld?

Dan kunt u uw aanvraag voor woonruimte definitief maken!

Dit kan op twee manieren:

 Opsturen per post.

U stuurt alle formulieren die op uw situatie van toepassing zijn volledig ingevuld en ondertekend naar ons op, en betaalt €40,00 inschrijfkosten op ons banknummer NL31.INGB.0650.3776.72 onder vermelding van uw naam en onder vermelding van “aanvraag woonruimte”. Ons postadres: Pieter Biggestraat 39, 3257  AR, Ooltgenplaat

Bij ons kantoor inleveren.

Onvolledige formulieren worden niet in behandeling genomen. Een aanvraag voor het verkrijgen van woonruimte wordt uitsluitend behandeld na voldoen van € 40,00 inschrijfkosten.

 

Reacties zijn gesloten.