Sloopregeling

Beter Wonen streeft naar een woningvoorraad die tegemoet komt aan de vraag naar woningen op korte maar zeker ook op langere termijn. Het slopen van een complex en het realiseren van vervangende nieuwbouw is daarvoor nodig. Een ingrijpende stap, vooral voor de huurders van de woningen die gesloopt worden.
Dit sloopreglement heeft tot doel de randvoorwaarden die in het sloopproces van belang zijn voor de huurders helder weer te geven. Zodat bijgedragen wordt aan een goede communicatie over dit proces en alle aspecten die daarbij een rol spelen. Daarnaast geeft het reglement zekerheden aan huurders van Beter Wonen die met dit proces te maken krijgen.

Download  het sloopreglement sloopreglement-2016

Reacties zijn gesloten.