Onze organisatie

Het personeelsteam van Beter Wonen bestaat uit 4 personen, te weten een operationeel manager,  financieel medewerker,  technisch opzichter en een administratieve medewerkster. Dit team draagt zorg voor de dagelijkse dienstverlening.

Ons bestuur

Het bestuur van Beter Wonen stelt het beleid van de vereniging vast en ziet toe op de dagelijkse gang van zaken. Het  bestuur leidt de vereniging.
Het  bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Dhr. J.G. van Eck
Secretaris: Dhr. M.J. Troost
Penningmeester: Dhr. T. Peeman

Raad van commissarissen

Het toezicht op het bestuur wordt uitgeoefend door een Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Dhr. P.H. van de Ree
Secretaris: Dhr. W.L.C. Nattekaas
Lid RvC: Dhr. B.J. Bruggeman

Reacties zijn gesloten.