nieuws

Vacature nieuwe directeur-bestuurder

De toekomstige fusiecorporatie op Goeree-Overflakkee zoekt een nieuwe:
DIRECTEUR-BESTUURDER

Meer informatie vind u op de website van www.publicspirit.nl of klik op onderstaande link:

– advertentie
– functieprofiel

U kunt reageren via de website van Public Spirit tot 20 januari 2019.

Eerste steen gelegd door Wim de Vos met kleindochter Noortje.

‘Het is de eerste, maar tevens de laatste keer’. Historische woorden van de heer Van Eck, bestuurder van de woningbouwvereniging Beter Wonen in Ooltgensplaat.

Door Henk Blanke Groot Goeree Overflakkee

Vorige week werd nl. de eerste steen ingemetseld bij een rijtje woningen aan de Meidoornstraat. Een aantal kleine bejaardenwoningen is er vervangen door 5 hypermoderne woningen die energieneutraal zijn. Met de bouw daarvan en de ingebruikname in november rondt Beter Wonen haar 80-jarig bestaan in stijl af. Op 11 september werd de fusieovereenkomst van de vier woningbouwverenigingen op Goeree-Overflakkee getekend. Op 1 juli 2019 wordt dit een feit. Dan gaat het beheer van zo’n 6500 huurwoningen over naar één corporatie.

Samengaan
Al lang is er sprake van de fusie, die nu geëffectueerd wordt. Schaalvergroting is bitter noodzakelijk. De nieuwe corporatie ziet zich geplaatst voor een mega opdracht. Volgens het klimaatakkoord van Parijs moeten in 2050 alle woningen, dus nieuw te bouwen en bestaande, energieneutraal zijn. Dit gaat de investeringsagenda van de woningbouwverenigingen volledig beheersen. Kleine organisaties zijn daar niet toe in staat. Dus is fusie noodzakelijk. ‘Maar dan nog’, zo vroeg de heer Van Eck zich terecht af, ‘wie gaat dat betalen?’ De overheid snoept met haar verhuurdersheffing 15 % van de huurinkomsten af. Geld, dat niet besteed kan worden aan de verduurzaming van de huizen. Er moet echter veel meer geld beschikbaar komen om deze gigantische klus te klaren.

Nul Op de Meter
Beter Wonen uit Ooltgensplaat heeft met de vijf N.O.M.-woningen in ieder geval een steentje bijgedragen. Het eerste steentje voor deze duurzame huizen werd gelegd door de heer W.M.C. Vos, voormalig voorzitter van de Raad van Commissarissen. Wat onderscheidt deze woningen nu van de huizen, die op traditionele manier gebouwd zijn? De fossiele brandstoffen raken op en zijn slecht voor het milieu. Daarom komt het gebruik van gas in de nieuwbouwwoningen niet mee voor. Warmte komt uit de grond. Warmwaterpompen zorgen voor de aanvoer daarvan. De huizen zijn super geïsoleerd, voorzien van tripel HR glas, een vol automatisch ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Op het dak is het maximaal aantal zonnepanelen geplaatst. Alle apparaten zijn computergestuurd. Dat alles zorgt ervoor dat het verbruik van energie tot het minimale wordt teruggebracht. Al deze voorzieningen kosten geld. Daarvoor moet de huurder een bedrag per vierkante meter betalen: Energie Prestatie Vergoeding. Maar het lage energieverbruik zorgt ervoor dat deze bedragen min of meer in evenwicht zijn, waardoor de woonlasten voor dit optimale woongenot nauwelijks stijgen.

juli 2018

Kroon & de Koning bouwt  de nieuwe ‘nul op de meter’ woningen van Beter Wonen.
In de Meidoornstraat in Ooltgensplaat is de aannemer gestart met het aanbrengen van de fundatie en vloeren.

12 december 2016

Op 12 december 2016 hebben de vier woningcorporaties( Beter Wonen Goedereede, Beter Wonen Ooltgensplaat, Fides Wonen en Woongoed GO)  op Goeree-Overflakkee een intentieverklaring ondertekent. In de intentieverklaring is afgesproken een haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren naar een mogelijke fusie tot één woningcorporatie op Goeree-Overflakkee.

persbericht-prestatieafspraken-federatie-12-december-2016

 

 

Reacties zijn gesloten.