Integriteit

De Integriteitscode van Beter Wonen geeft de waarden weer van het gedrag dat wij als medewerkers van Beter Wonen gewenst vinden. Als woningcorporatie voldoen wij hiermee aan de eis die de Governancecode aan ons stelt ten aanzien van het hebben van een gedragscode. Nog belangrijker is dat deze code ons een leidraad biedt om ons te gedragen naar de waarden die wij als personeel van Beter Wonen hebben omschreven als gewenst gedrag.

Integriteitscode Beter Wonen
Bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties kunt u alle zaken melden die betrekking hebben op schending van de integriteit door woningcorporaties. Vooral waar het gaat om fraude en zelfverrijking door medewerkers, management of bestuurders van woningcorporaties. In de brochure leest u hoe het meldpunt werkt.

meldpunt integriteit woningcorporaties

Huurdersvereniging Goeree Overflakkee
huurdersver

Het belang van een goed functionerende huurdersvereniging wordt onderkend. En goede constructieve samenwerking met de Huurdersvereniging Goeree Overflakkee is daarom buitengewoon belangrijk. Goed en constructief overleg en samenwerking heeft immers meerwaarde voor de huurders. Klik op HVGO om naar de website te gaan, daarnaast kunt u de HVGO ook mailen. Het emailadres is info@hvgoereeoverflakkee.nl.

Reacties zijn gesloten.