Inkomensgrens

Passend toewijzen

Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? En heeft u een inkomen onder de grens voor huurtoeslag? Dan moet u rekening houden met de nieuwe regels voor het toewijzen van sociale huurwoningen. Per 1 januari 2016 mogen woningcorporaties aan huishoudens met een inkomen onder de huurtoeslaggrens alleen nog woningen aanbieden met een huur van maximaal ongeveer 600 euro. Dat heet het ‘passend toewijzen’.

Waarom passend toewijzen?
Met het passend toewijzen wil de overheid zorgen dat mensen met de laagste inkomens niet een voor hen te dure woning kunnen huren. Woningcorporaties zijn verplicht om zich aan de nieuwe toewijzingsregels te houden.

Op welke woning mag u reageren?
Als u met uw inkomen recht heeft op huurtoeslag, dan kunt u in onderstaande tabel zien voor welke woningen u in aanmerking komt. Let op: de nieuwe toewijzingsregels gelden alleen voor nieuwe huurcontracten. Verhuist u niet (of heeft u een hoger inkomen), dan verandert er voor u niets.

Uw situatie De huur van de woning2 waarvoor u in aanmerking komt is maximaal:
Eénpersoonshuishouden (vanaf 18 jaar) met een inkomen van maximaal € 22.1003 € 586,683
Tweepersoonshuishouden (onder de AOW-leeftijd) met een inkomen van maximaal € 30.000 € 586,87
Tweepersoonshuishouden (boven de AOW-leeftijd) met een inkomen van maximaal € 30.050 € 586,68
Drie- of meerpersoonshuishouden (onder de AOW-leeftijd) met een inkomen van maximaal € 30.000 €628,76
Drie- of meerpersoonshuishouden (boven de AOW-leeftijd) met een inkomen van maximaal € 30.050 €628,76

1 het bruto jaarlijks huishoudinkomen (inwonende kinderen tellen niet mee voor het huishoudinkomen, wel voor de grootte van het huishouden)
2 kale huurprijs, dus exclusief eventuele servicekosten
3 voor alle genoemde bedragen geldt het prijspeil van 2016. De overheid stelt deze bedragen elk jaar in januari bij

 

Reacties zijn gesloten.