De vereniging

De woningbouwvereniging is nog een echte vereniging. Huurders en andere geïnteresseerden in de volkshuisvesting bepalen het beleid van de vereniging. Daarmee bestaat een niet te vergelijken zeggenschap over het doen en laten van de woningcorporatie in vergelijking tot woningcorporaties waar sprake is van een stichtingbestuur en waar het overleg plaatsvindt met een huurdersvereniging.

0002-1200x562

Informatie bijeenkomst over het WoonZorgComplex

Als u lid wilt worden van onze vereniging kunt u het op het kantoor een inschrijvingsformulier ophalen.
Woningbouwvereniging Beter Wonen heeft een governancecode2015 vastgesteld, waarin onder andere is vastgelegd welke gedragsregels de corporatie hanteert voor  bestuur en personeel.

Heeft u het idee dat medewerkers of bestuursleden van onze vereniging niet integer handelen, dan kunt u hiervoor terecht bij het meldpunt integriteit woningcorporatiesvan het ministerie van VROM. U kunt u niet terecht voor klachten die u gewoon kunt voorleggen aan de onze vereniging of de huurcommissie, zoals klachten over onderhoud of de hoogte van de huur.

Reacties zijn gesloten.