Beter Wonen Ooltgensplaat

  • Eerste steen van de nieuwe ‘nul op de meter’ woningen van Beter Wonen.
Vacature Directeur Bestuurder

Woningbouwvereniging Beter Wonen bezit ruim 400 woningen en garages in de woonkernen Ooltgensplaat en Achthuizen in de gemeente Goeree Overflakkee. De samenstelling van ons bezit is zodanig dat vrijwel alle woonwensen van woningzoekenden kunnen worden gehonoreerd. Voor de toewijzing van woningen zijn regels vastgesteld. De belangrijkste regel is dat degene die het langst ingeschreven staat, het eerst aan de beurt is voor een woning. Daarnaast is van belang hoe de gezinssamenstelling is, hoe hoog het inkomen is. Het beleid van de vereniging is er op gericht om de kwaliteit van de woningen op een goed niveau te houden. Dit is een zaak van het doen van belangrijke investeringen. Op deze wijze streven wij er naar om de huidige en toekomstige huurder een kwalitatief goede woning aan te bieden. Daarnaast wordt geïnvesteerd in nieuwbouwprojecten. Tegelijkertijd wordt een huurbeleid gevoerd dat er op gericht is om de woonlasten zoveel mogelijk te beperken.

Reacties zijn gesloten.